Bezpečné Česko v bezpečné Evropě
Bezpečné Česko v bezpečné Evropě
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

2006


Odpovědný řešitel: Miloš Balabán


Středisko bezpečnostní politiky CESES bylo odborným partnerem při realizaci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě".

Ten byl vybrán v rámci grantového řízení Úřadu vlády ČR na podporu informování o Evropské unii v České republice, a to v prioritní oblasti "Bezpečná Evropa".O projektu

Web projektu byl do roku 2008 dostupný na adrese www.eurobb.cz. V průběhu ledna a února 2009 obsah postupně zveřejňujeme na stránkách SBP CESES FSV UK.


Projekt Bezpečné Česko v bezpečné Evropě vycházel z konceptu rozšířeného pojetí bezpečnosti, který mezi aktéry bezpečnosti zahrnuje vedle jednotlivých států jak nadnárodní uskupení, tak subjekty uvnitř států, ať už jde o zájmové skupiny, firmy, menšiny či jednotlivce. Bezpečnost se stává průřezovým tématem, které není svázáno pouze s vojenskými a politickými otázkami, ale prolíná se s ekonomickými, společenskými a environmentálními tématy. Bezpečnostní výzvy, hrozby a rizika počátku 21. století se v různých podobách promítají prakticky do všech oblastí života jednotlivců a celé společnosti.


Osobní bezpečí a bezpečnost země, Evropy a světa patří stabilně mezi primární životní hodnoty českých občanů. Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, více než dvě třetiny lidí u nás si myslí, že naším nejspolehlivějším ochráncem a obráncem před bezpečnostním hrozbami je Evropská unie, strategické partnerství hledají u EU dokonce čtyři pětiny dotazovaných. Tři čtvrtiny českých respondentů v Eurobarometru č. 64 z podzimu 2005 si myslí, že rozhodnutí týkající se oblasti obrany a zahraniční politiky by se měla dělat společně v Evropské unii. Na druhou stranu ale jen třetina dotazovaných ve stejném průzkumu podle vlastního názoru rozumí tomu, jak Evropská unie funguje.


Projekt Bezpečné Česko v bezpečné Evropě proto zprostředkovává odborné i praktické informace k hlavním oblastem evropské bezpečnostní politiky, zejména ke vstupu do Schengenského systému, k vnitřní bezpečnosti EU a ke společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. V rámci projektu představují čeští a zahraniční odborníci bezpečnostní témata v českém, evropském i globálním kontextu. O klíčových otázkách české a evropské bezpečnosti diskutují z různých úhlů pohledu zástupci akademické sféry, veřejné správy, neziskového sektoru, politici, novináři, představitelé soukromých společností, odborníci z bezpečnostní komunity a samozřejmě také samotní občané, kteří se seminářů a aktuálních tématických diskusí účastní.


Hlavními výstupy projektu byly v roce 2006 tři regionální seminářetři pražské aktuální tématické diskuse, tři rozhlasové besedy a internetový Euro Bezpečnostní Bulletin, který vedle informací o aktuálním vývoji české a evropské bezpečnostní politiky přinesl také shrnutí průběhu aktuálních tématických diskusí a seminářů.


Projekt Bezpečné Česko v bezpečné Evropě byl v roce 2006 uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.


Odborným partnerem projektu bylo Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, komunikačním partnerem bylo občanské sdružení MUTUA.


Přehled seminářů a diskusí v roce 2006


Datum, místoNázevTyp akce31. května 2006, PrahaEnergetická bezpečnost EUDiskuse28. června 2006, Mariánské LázněČeská republika a vstup do Schengenského systému: národní a regionální aspektySeminář11. září 2006, ChomutovEU a ČR: boj proti terorismu pět let potéSeminář25. září 2006, PrahaEvropský obranný průmysl a místo ČR v němDiskuse11. října 2006, PrahaEvropská unie a Blízký východDiskuse10. listopadu 2006, PrahaEU jako globální a regionální bezpečnostní aktérSeminář
O EuroBB

Poznámka: EuroBB byl informační web projektu, do roku 2008 dostupný na adrese www.eurobb.cz. V roce 2009 byl jeho obsah přesunut na web SBP CESES FSV UK.Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

2006


Odpovědný řešitel: Miloš Balabán


Středisko bezpečnostní politiky CESES bylo odborným partnerem při realizaci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě".

Ten byl vybrán v rámci grantového řízení Úřadu vlády ČR na podporu informování o Evropské unii v České republice, a to v prioritní oblasti "Bezpečná Evropa".O projektu

Web projektu byl do roku 2008 dostupný na adrese www.eurobb.cz. V průběhu ledna a února 2009 obsah postupně zveřejňujeme na stránkách SBP CESES FSV UK.


Projekt Bezpečné Česko v bezpečné Evropě vycházel z konceptu rozšířeného pojetí bezpečnosti, který mezi aktéry bezpečnosti zahrnuje vedle jednotlivých států jak nadnárodní uskupení, tak subjekty uvnitř států, ať už jde o zájmové skupiny, firmy, menšiny či jednotlivce. Bezpečnost se stává průřezovým tématem, které není svázáno pouze s vojenskými a politickými otázkami, ale prolíná se s ekonomickými, společenskými a environmentálními tématy. Bezpečnostní výzvy, hrozby a rizika počátku 21. století se v různých podobách promítají prakticky do všech oblastí života jednotlivců a celé společnosti.


Osobní bezpečí a bezpečnost země, Evropy a světa patří stabilně mezi primární životní hodnoty českých občanů. Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, více než dvě třetiny lidí u nás si myslí, že naším nejspolehlivějším ochráncem a obráncem před bezpečnostním hrozbami je Evropská unie, strategické partnerství hledají u EU dokonce čtyři pětiny dotazovaných. Tři čtvrtiny českých respondentů v Eurobarometru č. 64 z podzimu 2005 si myslí, že rozhodnutí týkající se oblasti obrany a zahraniční politiky by se měla dělat společně v Evropské unii. Na druhou stranu ale jen třetina dotazovaných ve stejném průzkumu podle vlastního názoru rozumí tomu, jak Evropská unie funguje.


Projekt Bezpečné Česko v bezpečné Evropě proto zprostředkovává odborné i praktické informace k hlavním oblastem evropské bezpečnostní politiky, zejména ke vstupu do Schengenského systému, k vnitřní bezpečnosti EU a ke společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. V rámci projektu představují čeští a zahraniční odborníci bezpečnostní témata v českém, evropském i globálním kontextu. O klíčových otázkách české a evropské bezpečnosti diskutují z různých úhlů pohledu zástupci akademické sféry, veřejné správy, neziskového sektoru, politici, novináři, představitelé soukromých společností, odborníci z bezpečnostní komunity a samozřejmě také samotní občané, kteří se seminářů a aktuálních tématických diskusí účastní.


Hlavními výstupy projektu byly v roce 2006 tři regionální seminářetři pražské aktuální tématické diskuse, tři rozhlasové besedy a internetový Euro Bezpečnostní Bulletin, který vedle informací o aktuálním vývoji české a evropské bezpečnostní politiky přinesl také shrnutí průběhu aktuálních tématických diskusí a seminářů.


Projekt Bezpečné Česko v bezpečné Evropě byl v roce 2006 uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.


Odborným partnerem projektu bylo Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, komunikačním partnerem bylo občanské sdružení MUTUA.


Přehled seminářů a diskusí v roce 2006


Datum, místoNázevTyp akce31. května 2006, PrahaEnergetická bezpečnost EUDiskuse28. června 2006, Mariánské LázněČeská republika a vstup do Schengenského systému: národní a regionální aspektySeminář11. září 2006, ChomutovEU a ČR: boj proti terorismu pět let potéSeminář25. září 2006, PrahaEvropský obranný průmysl a místo ČR v němDiskuse11. října 2006, PrahaEvropská unie a Blízký východDiskuse10. listopadu 2006, PrahaEU jako globální a regionální bezpečnostní aktérSeminář
O EuroBB

Poznámka: EuroBB byl informační web projektu, do roku 2008 dostupný na adrese www.eurobb.cz. V roce 2009 byl jeho obsah přesunut na web SBP CESES FSV UK.