Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost
Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vedoucí dílčího projektu:


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Řešitelské pracoviště:


CESES FSV UK


Doba řešení:


2005 – 2010 / prodloužení do 2011Dílčí projekt realizovaný  v rámci společného výzkumného záměru FSV a FF UK „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“ (reg. č. MSM0021620841)


Předmětem řešení dílčího projektu VZ CESES „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“ bylo identifikovat soubor relevantních vizí modernizace ČR, zjistit parametry existujících potenciálů a hybných sil realizace jednotlivých vizí  a zpracovat možné strategie realizace těchto vizí uvnitř ČR i v kontextu procesů integrace ČR do EU a globální dělby práce. Současně kultivovat koncepční a metodickou základnu prognostické tvorby a veřejné politiky a stimulovat veřejný dialog zúčastněných aktérů o těch to otázkách.


Vzhledem k takto definované obsahové náplni bylo nutno jednak rozčlenit výzkum do dílčích týmových projektů, současně však věnovat pozornost rozvíjení celkového konceptu tvorby souhrnných prognóz a strategií, koordinovat činnost jednotlivých tématických projektů a ověřovat výzkumné produkty ve veřejném prostoru – komunikovat s odbornou i občanskou veřejností a s politiky.


I. etapa řešení 2005-2007

Výzkumné činnosti se v první etapě řešení soustředily především na:

- diagnózu problémového pole modernizace české společnosti

- kultivaci teoretické a metodické základny prognostických prací souhrnného typu

- propracovávání možností souhrnného kriteriálního posouzení aktuálního a možného budoucího vývoje české společnosti

- empirickou analýzu potenciálu strategického vládnutí a předpokladů významných společenských aktérů – nositelů vizí a rozvojových strategií

- návrhy dílčích strategií uplatnitelných při řešení specifických problémů

- navržení, uplatnění a rozvíjení metod komunikace a spolupráce s veřejností v prognostických pracích.


Výzkum byl rozčleněn do šesti týmových projektů, přičemž koordinaci jejich činnosti a komunikaci navenek zajišťoval první z nich:

 • Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - koncepce, koordinace, komunikace

 • Strategické vládnutí

 • Konkurenční schopnost české ekonomiky a sociální soudržnost

 • Modernizace a její aktéři

 • BEZPEČNOST

 • Metodologie analýzy a tvorby veřejných politik a strategií


II. etapa řešení 2008-2011

Výzkumné činnosti se v průběhu druhé etapy řešení orientují dvěma hlavními směry:

- na přípravu a realizaci prognostických prací souhrnného typu, kdy jsou propracovávány a postupně zveřejňovány jednotlivé moduly celkového řešení (identifikace vnitřních trendů, vnějších trendů, rozštěpů a rozhodovacích uzlů prostoru strategických voleb, strategických inovací, scénářů postavených na identifikaci možných strategií diferencovaných aktérů atp.). Zde jsou uplatňovány metodické postupy souhrnného prognózování.

Schéma modulárního přístupu k tvorbě vizí  a strategií ČR

Modulární přístup k tvorbě vizí a strategií České republiky v době globalizace a evropské integrace – charakteristika prvků


Práce souhrnného typu vyvrcholí přípravou a vydáním syntetického výstupu „Jak rozumět budoucnosti“.

- na řešení vybraných problematik celkového pole problémů české společnosti - kritéria vývoje české společnosti a trade-offs mezi nimi, strategická dimenze české veřejné politiky a správy, bezpečnost, aktéři a modernizace.


Výzkum je realizován v rámci pěti týmových projektů:

 • Kritéria, koordinace, komunikace

 • Strategické vládnutí

 • Modernizace a její aktéři

 • BEZPEČNOST

 • Metodologie analýzy a tvorby strategií a veřejných politik: problémově orientovaný přístup a jeho aplikaceVize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU - Bezpečnost

Vedoucí dílčího projektu:


Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.


Řešitelské pracoviště:


CESES FSV UK


Doba řešení:


2005 – 2010 / prodloužení do 2011Dílčí projekt realizovaný  v rámci společného výzkumného záměru FSV a FF UK „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“ (reg. č. MSM0021620841)


Předmětem řešení dílčího projektu VZ CESES „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“ bylo identifikovat soubor relevantních vizí modernizace ČR, zjistit parametry existujících potenciálů a hybných sil realizace jednotlivých vizí  a zpracovat možné strategie realizace těchto vizí uvnitř ČR i v kontextu procesů integrace ČR do EU a globální dělby práce. Současně kultivovat koncepční a metodickou základnu prognostické tvorby a veřejné politiky a stimulovat veřejný dialog zúčastněných aktérů o těch to otázkách.


Vzhledem k takto definované obsahové náplni bylo nutno jednak rozčlenit výzkum do dílčích týmových projektů, současně však věnovat pozornost rozvíjení celkového konceptu tvorby souhrnných prognóz a strategií, koordinovat činnost jednotlivých tématických projektů a ověřovat výzkumné produkty ve veřejném prostoru – komunikovat s odbornou i občanskou veřejností a s politiky.


I. etapa řešení 2005-2007

Výzkumné činnosti se v první etapě řešení soustředily především na:

- diagnózu problémového pole modernizace české společnosti

- kultivaci teoretické a metodické základny prognostických prací souhrnného typu

- propracovávání možností souhrnného kriteriálního posouzení aktuálního a možného budoucího vývoje české společnosti

- empirickou analýzu potenciálu strategického vládnutí a předpokladů významných společenských aktérů – nositelů vizí a rozvojových strategií

- návrhy dílčích strategií uplatnitelných při řešení specifických problémů

- navržení, uplatnění a rozvíjení metod komunikace a spolupráce s veřejností v prognostických pracích.


Výzkum byl rozčleněn do šesti týmových projektů, přičemž koordinaci jejich činnosti a komunikaci navenek zajišťoval první z nich:


II. etapa řešení 2008-2011

Výzkumné činnosti se v průběhu druhé etapy řešení orientují dvěma hlavními směry:

- na přípravu a realizaci prognostických prací souhrnného typu, kdy jsou propracovávány a postupně zveřejňovány jednotlivé moduly celkového řešení (identifikace vnitřních trendů, vnějších trendů, rozštěpů a rozhodovacích uzlů prostoru strategických voleb, strategických inovací, scénářů postavených na identifikaci možných strategií diferencovaných aktérů atp.). Zde jsou uplatňovány metodické postupy souhrnného prognózování.

Schéma modulárního přístupu k tvorbě vizí  a strategií ČR

Modulární přístup k tvorbě vizí a strategií České republiky v době globalizace a evropské integrace – charakteristika prvků


Práce souhrnného typu vyvrcholí přípravou a vydáním syntetického výstupu „Jak rozumět budoucnosti“.

- na řešení vybraných problematik celkového pole problémů české společnosti - kritéria vývoje české společnosti a trade-offs mezi nimi, strategická dimenze české veřejné politiky a správy, bezpečnost, aktéři a modernizace.


Výzkum je realizován v rámci pěti týmových projektů: