Poslání a cíle
Poslání a cíle
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Poslání a cíle

Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK (dále SBP) usiluje o zkvalitnění bezpečnostní politiky České republiky, a to především:


  • Vlastní vědecko-výzkumnou činností

    • SBP usiluje v rámci své analytické, koncepční a prognostické práce nejen o odbornou kvalitu a originalitu výstupů, ale také o jejich užitečnost v praxi

  • Vzdělávacími aktivitami

    • SBP připravuje a zajišťuje výuku bezpečnostní politiky pro studenty FSV UK, ale pořádá i jednotlivé semináře, konference a kulaté stoly pro širší veřejnost

  • Komunikací a rozvíjením dialogu

    • SBP jako významná nezávislá součást bezpečnostní komunity rozvíjí dialog odborné veřejnosti s představiteli veřejné a státní správy, politických stran a nevládních organizacíPoslání a cíle

Poslání a cíle

Středisko bezpečnostní politiky IPS FSV UK (dále SBP) usiluje o zkvalitnění bezpečnostní politiky České republiky, a to především: