Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe through Development of (Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)
Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe through Development of (Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe through Development of (Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)

2014 – 2016


Odpovědný řešitel: Miloš Balabán


Projekt je financován Evropskou komisí a koordinován Center for the Study of Democracy (Bulharsko). Jeho cílem je návrh nástrojů monitorujících radikalizační tendence, které by potenciálně mohly vést k extremizmu a terorizmu, v Bulharsku, České republice a Řecku, a to na základě zkušeností z Nizozemska, Velké Británie a dalších členských zemí EU. Tyto nástroje zvýší kapacitu v prevenci a boji proti radikalizaci rizikových skupin obyvatelstva na úrovni státu, místních úřadů a občanské společnosti. Z dlouhodobého hlediska se navržené monitorovací nástroje uplatní při tvorbě politik a programů zaměřených na prevenci radikalizace ve sledovaných zemích.Hlavním výstupem projektu je tzv. SMĚRNICE PRO PRAXI – CHÁPÁNÍ, HODNOCENÍ A SLEDOVÁNÍ RIZIK A TRENDŮ RADIKALIZACE ke stažení zde

Dalším výstupem byl tzv. Policy brief na téma radikalizace. Ke stažení zde.
Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe through Development of (Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)

Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe through Development of (Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)

2014 – 2016


Odpovědný řešitel: Miloš Balabán


Projekt je financován Evropskou komisí a koordinován Center for the Study of Democracy (Bulharsko). Jeho cílem je návrh nástrojů monitorujících radikalizační tendence, které by potenciálně mohly vést k extremizmu a terorizmu, v Bulharsku, České republice a Řecku, a to na základě zkušeností z Nizozemska, Velké Británie a dalších členských zemí EU. Tyto nástroje zvýší kapacitu v prevenci a boji proti radikalizaci rizikových skupin obyvatelstva na úrovni státu, místních úřadů a občanské společnosti. Z dlouhodobého hlediska se navržené monitorovací nástroje uplatní při tvorbě politik a programů zaměřených na prevenci radikalizace ve sledovaných zemích.Hlavním výstupem projektu je tzv. SMĚRNICE PRO PRAXI – CHÁPÁNÍ, HODNOCENÍ A SLEDOVÁNÍ RIZIK A TRENDŮ RADIKALIZACE ke stažení zde

Dalším výstupem byl tzv. Policy brief na téma radikalizace. Ke stažení zde.