Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu
Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Anotace

Hlavním cílem projektu je navrhnout opatření, která bezpečnostní systém zefektivní, zpřehlední, zpružní a následně zajistí pro budoucí období funkční pravidla a nástroje pro jeho další rozvoj tak, aby svými schopnostmi odpovídal společenské potřebě a respektoval ekonomické možnosti státu. Tato opatření budou formulována na základě kritické revize schopností bezpečnostního systému a jeho rezerv, konfrontovaných s potenciálními zátěžovými situacemi (mimořádné události, krizové situace). Předpokladem takového postupu je identifikace hlavních rizikových faktorů negativně ovlivňujících funkčnost bezpečnostního systému. Rovněž se předpokládá, že návrhy opatření zahrnou jak systémová, tak i dílčí doporučení k celkovému nastavení, struktuře a právní úpravě bezpečnostního systému a jeho složek.


Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu

Anotace

Hlavním cílem projektu je navrhnout opatření, která bezpečnostní systém zefektivní, zpřehlední, zpružní a následně zajistí pro budoucí období funkční pravidla a nástroje pro jeho další rozvoj tak, aby svými schopnostmi odpovídal společenské potřebě a respektoval ekonomické možnosti státu. Tato opatření budou formulována na základě kritické revize schopností bezpečnostního systému a jeho rezerv, konfrontovaných s potenciálními zátěžovými situacemi (mimořádné události, krizové situace). Předpokladem takového postupu je identifikace hlavních rizikových faktorů negativně ovlivňujících funkčnost bezpečnostního systému. Rovněž se předpokládá, že návrhy opatření zahrnou jak systémová, tak i dílčí doporučení k celkovému nastavení, struktuře a právní úpravě bezpečnostního systému a jeho složek.