2015Jak daleko vidí Dlouhodobý výhled pro obranu 2030?

Author: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s.5–15, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/jak-daleko-vidi-dlouhodoby-vyhled-pro-obranu-2030


Článek se věnuje strategickému dokumentu, který aktuálně stanoví chápání trendů formujících budoucí bezpečnostní a operační prostředí a zároveň vytyčuje směry budování a rozvoje ozbrojených sil České republiky. Prvním cílem je zhodnotit „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ a jeho význam v kontextu ostatních strategických dokumentů, platných v současnosti v České republice. Druhým cílem je konfrontovat jeho obsah se strukturovanou analýzou velké masy současných světových foresightových studií, diferencovaných tematicky i geograficky. Přímým srovnáním jsou pak identifikovány shody a neshody mezi českým dokumentem a relevantními zjištěními z prognostických studií. Tento postup umožňuje posoudit, zda „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ skutečně postihuje žádoucí směr vývoje sektoru obrany a zda neopomíjí některé prvky, které se jako podstatné objevují v obdobných dokumentech ve světě.Jaderná infrastruktura ve světě bez jaderných zbraní

Autor: PhDr. Michal Smetana

Obrana a strategie, Volume 15, Number 1, ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line). Dostupné z: http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2015/1-2015/clanky/jaderna-infrastruktura-ve-svete-bez-jadernych-zbrani.html#.Vpz46_nhC70


Článek se zabývá dvojsečnou rolí vojenské jaderné infrastruktury ve vztahu k jadernému odzbrojení. Na jedné straně se jedná o strategický prvek, který jaderným státům umožňuje snížit výrazným způsobem své arzenály a současně zvyšuje politickou vůli přistoupit k úplnému jadernému odzbrojení. Po dosažení světa bez jaderných zbraní se však zachování robustní jaderné infrastruktury — jakožto latentního „virtuálního arzenálu“ — stává závažnou hrozbou pro stabilitu odzbrojovacího režimu.
2015
Jak daleko vidí Dlouhodobý výhled pro obranu 2030?

Author: PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s.5–15, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/jak-daleko-vidi-dlouhodoby-vyhled-pro-obranu-2030


Článek se věnuje strategickému dokumentu, který aktuálně stanoví chápání trendů formujících budoucí bezpečnostní a operační prostředí a zároveň vytyčuje směry budování a rozvoje ozbrojených sil České republiky. Prvním cílem je zhodnotit „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ a jeho význam v kontextu ostatních strategických dokumentů, platných v současnosti v České republice. Druhým cílem je konfrontovat jeho obsah se strukturovanou analýzou velké masy současných světových foresightových studií, diferencovaných tematicky i geograficky. Přímým srovnáním jsou pak identifikovány shody a neshody mezi českým dokumentem a relevantními zjištěními z prognostických studií. Tento postup umožňuje posoudit, zda „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“ skutečně postihuje žádoucí směr vývoje sektoru obrany a zda neopomíjí některé prvky, které se jako podstatné objevují v obdobných dokumentech ve světě.Jaderná infrastruktura ve světě bez jaderných zbraní

Autor: PhDr. Michal Smetana

Obrana a strategie, Volume 15, Number 1, ISSN 1214-6463 (print) and ISSN 1802-7199 (on-line). Dostupné z: http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2015/1-2015/clanky/jaderna-infrastruktura-ve-svete-bez-jadernych-zbrani.html#.Vpz46_nhC70


Článek se zabývá dvojsečnou rolí vojenské jaderné infrastruktury ve vztahu k jadernému odzbrojení. Na jedné straně se jedná o strategický prvek, který jaderným státům umožňuje snížit výrazným způsobem své arzenály a současně zvyšuje politickou vůli přistoupit k úplnému jadernému odzbrojení. Po dosažení světa bez jaderných zbraní se však zachování robustní jaderné infrastruktury — jakožto latentního „virtuálního arzenálu“ — stává závažnou hrozbou pro stabilitu odzbrojovacího režimu.