Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR
Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Anotace

Hlavním cílem projektu Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR je na základě analýzy trendů, hrozeb a rizik bezpečnostního prostředí vypracovat scénáře jeho možného vývoje, formulovat metodiku tvorby strategických dokumentů a doporučení pro inovaci bezpečnostní politiky a bezpečnostního systému ČR.

Hlavní výstupy

2011


Soubor doporučení k definici bezpečnostních hrozeb, rizik a zranitelností České republiky pro potencionální aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky


2012


Scénáře mezních situací a bezpečnost ČR


Monografie

Strategické trendy globálního vývoje. Vyd. 1. Editor Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal. Liberec: Vydala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakl. Roman Karpaš - RK, 2012, 142 s. ISBN 978-80-87100-20-2.Working papers


WP1 Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie ČR 2011

WP2 Noví globální a regionální aktéři světové a evropské bezpečnosti

WP3 Strategické dokumenty a rozpočtová politika české vlády po roce 1998

WP4 Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb

WP5 Strategické řízení zajišťování obrany České Republiky - součást zajišťováni bezpečnosti státu

WP6 Co je Strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v bezpečnostní strategii ČR

WP7 Stav a trendy zajišťování bezpečnosti kosmického prostoru

WP8 Systém komplexního řízení bezpečnosti ČR - východisko pro modernizaci bezpečnostního systému

WP9 Aktuální problémy ochrany kritické infrastruktury

WP10 Politika celkových sil a otázka budování vojenské a nevojenské milice v České republice

WP11 Transformace globální moci a vlivu: Politická, ekonomická a bezpečnostní dimenze

WP12 Security Policy of the Czech Republic and Its Hidden Human Security Dimension

WP13 Aktuální trendy a posuny ve vývoji globálního bezpečnostního prostředí

WP14 Jak číst a porozumět Obamově nové obranné strategii

WP15 Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století

WP16 Stav a trendy vývoje vojenské síly vybraných zemí

WP17 Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál

WP18 Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept "crowded places" a jeho praktické využití

WP19 Energie, voda, potraviny: Scénáře možné budoucnosti

WP20 Globální trendy 2030: riziková bezpečnostní budoucnost

WP21 Srovnání vojenských sil a strategická rovnováha

Odborné články


Vladimír Šilhan, "Comparisons of Military Power", Ekonomika a management, 3/2012 (2012): 112-121.


Miloš Balabán, "Global Power Transformations: Political, Economic and Security Dimensions", Central European Journal of International and Security Studies, 6/2 (2012): 217-243.


Miloš Balabán, Oldřich Krulík, Vladimír Krulík, Jan Ludvík, Luděk Moravec, Antonín Rašek a Libor Stejskal, "Proces priorotizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky", Obrana a strategie, 12/1 (2012): 5-14.


Tomáš Kučera, "Can 'Citizens in Uniform' Survive? German Civil-Military Culture Responding to War", German Politics, 21/1 (2012): 53-72.


Bohuslav Pernica, "Politika celkových sil a otázka budování vojenské a nevojenské milice v České republice", Vojenské rozhledy, 21/1 (2012): 79-88.


Antonín Rašek, "Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky - východisko pro modernizaci bezpečnostního systému", Vojenské rozhledy, 21/1 (2012): 21-41.


Vladimír Šilhan, "Současný stav a trendy bezpečnosti využívání kosmického prostoru", Vojenské rozhledy, 21/1 (2012): 132-147.


Miloš Balabán, "Aktuální trendy a posuny ve vývoji globálního bezpečnostního prostředí", Vojenské rozhledy, 21/2 (2012): 17-25.


Miloš Balabán, "Organizační členění rezortu Ministerstva obrany a realizace záměrů Bílé knihy o obraně", Vojenské rozhledy, 21/2 (2012): 3-16.


Jan Ludvík, "Vůdce svobodného světa a rovnováha hrozeb: Jak porozumět Obamově nové obranné strategii", Vojenské rozhledy,21/2 (2012): 77-84.


Jana Robinson, Vladimír Šilhan, "Securing Outer Space: A Major Global Challange", The Science for Population Protection, 4/1 (2012): 27-41.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Aktuální možnosti a limity vytváření systému komplexního řízení bezpečnosti", The Science for Population Protection, 4/1 (2012): 1-8.


Miloš Balabán, "Noví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost", Vojenské rozhledy, 20/2 (2011): 30-37.


Miloš Balabán, Martin Potůček, Antonín Rašek, "Rodící se nová ohrožení v neklidném světě", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 3-21.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky 2011", Vojenské rozhledy, 20/2 (2011): 3-19.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Dobývá Čína i Evropu", Vojenské rozhledy, 20/3 (2011): 94-102.


Vladimír Krulík, "Strategické řízení zajišťování obrany České republiky - součást zajišťování bezpečnosti státu", Vojenské rozhledy, 20/3 (2011): 3-22.


Tomáš Kučera, "Transformace německých ozbrojených sil po konci studené války", Obrana a strategie, 11/2 (2011): 29-48.


Jan Ludvík, Luděk Moravec, "Co je strategie: konceptualizace pojmu a model pro využití v bezpečnostní strategii ČR", Obrana a strategie, 11/1 (2011): 22-31.


Luděk Moravec, "Airport Security after the 9/11: The Case of London Heathrow Airport", Bezpečnostní teorie a praxe, 11/1 (2011): 87-94.


Bohuslav Pernica, "Rozpočtová politika české vlády ve věcech vnitřní a vnější bezpečnosti po roce 1998", Vojenské rozhledy, 20/3 (2011): 66-75.


Libor Stejskal, "Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 37-47.


Vladimír Krulík, "Možné přístupy k reformě bezpečnostního systému ČR", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 48-64.


Antonín Rašek, "Bílá kniha o obraně České republiky", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 86-92.


Bohuslav Pernice, "Plánování v bezpečnostním systému a problém pohybu cen na příkladu Ministerstva obrany", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 97-104.


Miloš Balabán, Antonín RAŠEK, Libor STEJSKAL a Jakub KAŠÍK. Tři scénáře o budoucnosti světa, EU, ČR. The science for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2010, roč. 3, č. 2, s. 7-21.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Aktuální možnosti a limity vytváření systému komplexního řízení bezpečnosti", The Science for Population Protection, 4/1 (2012): 1-8.

Trendy, rizika, scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR

Anotace

Hlavním cílem projektu Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR je na základě analýzy trendů, hrozeb a rizik bezpečnostního prostředí vypracovat scénáře jeho možného vývoje, formulovat metodiku tvorby strategických dokumentů a doporučení pro inovaci bezpečnostní politiky a bezpečnostního systému ČR.

Hlavní výstupy

2011


Soubor doporučení k definici bezpečnostních hrozeb, rizik a zranitelností České republiky pro potencionální aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky


2012


Scénáře mezních situací a bezpečnost ČR


Monografie

Strategické trendy globálního vývoje. Vyd. 1. Editor Miloš Balabán, Jan Ludvík, Libor Stejskal. Liberec: Vydala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakl. Roman Karpaš - RK, 2012, 142 s. ISBN 978-80-87100-20-2.Working papers


WP1 Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie ČR 2011

WP2 Noví globální a regionální aktéři světové a evropské bezpečnosti

WP3 Strategické dokumenty a rozpočtová politika české vlády po roce 1998

WP4 Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb

WP5 Strategické řízení zajišťování obrany České Republiky - součást zajišťováni bezpečnosti státu

WP6 Co je Strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v bezpečnostní strategii ČR

WP7 Stav a trendy zajišťování bezpečnosti kosmického prostoru

WP8 Systém komplexního řízení bezpečnosti ČR - východisko pro modernizaci bezpečnostního systému

WP9 Aktuální problémy ochrany kritické infrastruktury

WP10 Politika celkových sil a otázka budování vojenské a nevojenské milice v České republice

WP11 Transformace globální moci a vlivu: Politická, ekonomická a bezpečnostní dimenze

WP12 Security Policy of the Czech Republic and Its Hidden Human Security Dimension

WP13 Aktuální trendy a posuny ve vývoji globálního bezpečnostního prostředí

WP14 Jak číst a porozumět Obamově nové obranné strategii

WP15 Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století

WP16 Stav a trendy vývoje vojenské síly vybraných zemí

WP17 Koordinační dohody mezi Policií České republiky a obcemi a jejich potenciál

WP18 Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept "crowded places" a jeho praktické využití

WP19 Energie, voda, potraviny: Scénáře možné budoucnosti

WP20 Globální trendy 2030: riziková bezpečnostní budoucnost

WP21 Srovnání vojenských sil a strategická rovnováha

Odborné články


Vladimír Šilhan, "Comparisons of Military Power", Ekonomika a management, 3/2012 (2012): 112-121.


Miloš Balabán, "Global Power Transformations: Political, Economic and Security Dimensions", Central European Journal of International and Security Studies, 6/2 (2012): 217-243.


Miloš Balabán, Oldřich Krulík, Vladimír Krulík, Jan Ludvík, Luděk Moravec, Antonín Rašek a Libor Stejskal, "Proces priorotizace hrozeb pro tvorbu Bezpečnostní strategie České republiky", Obrana a strategie, 12/1 (2012): 5-14.


Tomáš Kučera, "Can 'Citizens in Uniform' Survive? German Civil-Military Culture Responding to War", German Politics, 21/1 (2012): 53-72.


Bohuslav Pernica, "Politika celkových sil a otázka budování vojenské a nevojenské milice v České republice", Vojenské rozhledy, 21/1 (2012): 79-88.


Antonín Rašek, "Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky - východisko pro modernizaci bezpečnostního systému", Vojenské rozhledy, 21/1 (2012): 21-41.


Vladimír Šilhan, "Současný stav a trendy bezpečnosti využívání kosmického prostoru", Vojenské rozhledy, 21/1 (2012): 132-147.


Miloš Balabán, "Aktuální trendy a posuny ve vývoji globálního bezpečnostního prostředí", Vojenské rozhledy, 21/2 (2012): 17-25.


Miloš Balabán, "Organizační členění rezortu Ministerstva obrany a realizace záměrů Bílé knihy o obraně", Vojenské rozhledy, 21/2 (2012): 3-16.


Jan Ludvík, "Vůdce svobodného světa a rovnováha hrozeb: Jak porozumět Obamově nové obranné strategii", Vojenské rozhledy,21/2 (2012): 77-84.


Jana Robinson, Vladimír Šilhan, "Securing Outer Space: A Major Global Challange", The Science for Population Protection, 4/1 (2012): 27-41.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Aktuální možnosti a limity vytváření systému komplexního řízení bezpečnosti", The Science for Population Protection, 4/1 (2012): 1-8.


Miloš Balabán, "Noví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost", Vojenské rozhledy, 20/2 (2011): 30-37.


Miloš Balabán, Martin Potůček, Antonín Rašek, "Rodící se nová ohrožení v neklidném světě", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 3-21.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky 2011", Vojenské rozhledy, 20/2 (2011): 3-19.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Dobývá Čína i Evropu", Vojenské rozhledy, 20/3 (2011): 94-102.


Vladimír Krulík, "Strategické řízení zajišťování obrany České republiky - součást zajišťování bezpečnosti státu", Vojenské rozhledy, 20/3 (2011): 3-22.


Tomáš Kučera, "Transformace německých ozbrojených sil po konci studené války", Obrana a strategie, 11/2 (2011): 29-48.


Jan Ludvík, Luděk Moravec, "Co je strategie: konceptualizace pojmu a model pro využití v bezpečnostní strategii ČR", Obrana a strategie, 11/1 (2011): 22-31.


Luděk Moravec, "Airport Security after the 9/11: The Case of London Heathrow Airport", Bezpečnostní teorie a praxe, 11/1 (2011): 87-94.


Bohuslav Pernica, "Rozpočtová politika české vlády ve věcech vnitřní a vnější bezpečnosti po roce 1998", Vojenské rozhledy, 20/3 (2011): 66-75.


Libor Stejskal, "Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 37-47.


Vladimír Krulík, "Možné přístupy k reformě bezpečnostního systému ČR", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 48-64.


Antonín Rašek, "Bílá kniha o obraně České republiky", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 86-92.


Bohuslav Pernice, "Plánování v bezpečnostním systému a problém pohybu cen na příkladu Ministerstva obrany", Vojenské rozhledy, 20/4 (2011): 97-104.


Miloš Balabán, Antonín RAŠEK, Libor STEJSKAL a Jakub KAŠÍK. Tři scénáře o budoucnosti světa, EU, ČR. The science for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2010, roč. 3, č. 2, s. 7-21.


Miloš Balabán, Antonín Rašek, "Aktuální možnosti a limity vytváření systému komplexního řízení bezpečnosti", The Science for Population Protection, 4/1 (2012): 1-8.