2013/05/13 - Praha

Riziková budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme na ni připraveni?


Dne 20. května 2013 se konala bezpečnostní konference „Riziková bezpečnostní budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme na ni připraveni?“. Konference se věnovala za účasti předních českých a zahraničních expertů klíčovým bezpečnostním hrozbám a výzvám současnosti, mj. i v kontextu prosincové zprávy Národní zpravodajské rady Spojených států "Global Trends 2030: Alternative Worlds".Ke stažení nabízíme program konference a dále ty z prezentací, které mohou být zveřejněny:


ProgramŠtefan Füle: EU a cesty z krize


Plk. Marc de Fritsch: Presentation of the French defence prospective document Strategic Horizons


Plk. Drahoslav Ryba: Připravenost integrovaného záchraného systému na přírodní katastrofy a jiné enviromentální hrozby


Šmíd Jaroslav: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu


Sweeney John: Climate Change and its Negative Impacts on European Societies: an Irish Perspective


Monika John-Koch: Climate Change and Civil Protection - The German approachS hlavním projevem "EU a cesty z krize" vystoupil Štefan Füle, člen Evropské komise. 


Akce se konala s podporou Nadace Friedricha Eberta a Zastoupení Evropské komise v ČR.


Kde: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (místnost 205), Sněmovní 1, Praha 1.Fotoreportáž uveřejněná v Prague Leaders Magazine k dispozici zde.


2013/05/13 - Praha

Riziková budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme na ni připraveni?


Dne 20. května 2013 se konala bezpečnostní konference „Riziková bezpečnostní budoucnost pro Evropu a ČR: Jsme na ni připraveni?“. Konference se věnovala za účasti předních českých a zahraničních expertů klíčovým bezpečnostním hrozbám a výzvám současnosti, mj. i v kontextu prosincové zprávy Národní zpravodajské rady Spojených států "Global Trends 2030: Alternative Worlds".Ke stažení nabízíme program konference a dále ty z prezentací, které mohou být zveřejněny:


ProgramŠtefan Füle: EU a cesty z krize


Plk. Marc de Fritsch: Presentation of the French defence prospective document Strategic Horizons


Plk. Drahoslav Ryba: Připravenost integrovaného záchraného systému na přírodní katastrofy a jiné enviromentální hrozby


Šmíd Jaroslav: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu


Sweeney John: Climate Change and its Negative Impacts on European Societies: an Irish Perspective


Monika John-Koch: Climate Change and Civil Protection - The German approachS hlavním projevem "EU a cesty z krize" vystoupil Štefan Füle, člen Evropské komise. 


Akce se konala s podporou Nadace Friedricha Eberta a Zastoupení Evropské komise v ČR.


Kde: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (místnost 205), Sněmovní 1, Praha 1.Fotoreportáž uveřejněná v Prague Leaders Magazine k dispozici zde.