Libor Stejskal
Libor Stejskal
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.


Narozen 7. září 1977 v Liberci


Kompletní CV


E-mail:

Tel.: +420 224 491 500


Zaměstnání a profesní zkušenosti

2009-dosud

Středisko bezpečnostní politiky, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (SBP CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektů


2008-2009

Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Provinční rekonstrukční tým v provincii Logar, Afghánistán; bezpečnostní expert civilního týmu


2003-2008

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (od roku 2004 Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektůVzdělání

2005-dosud (s přerušením 2008-2009)

Doktorské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; téma dizertační práce "Bezpečnost a občané v 21. století"


2005

Rigorózní zkouška (titul PhDr.)


2000-2005

Magisterské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; obor Veřejná a sociální politika; diplomová práce "Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace"


1996-2000

Bakalářské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; studium humanitní vzdělanosti; bakalářská práce "Drama roku 1938 v kraji mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem"Vybrané projekty

2010-2013

"Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR" (VG20102013009). Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS)


2011-2012

"Koncepce přípravy občanů k obraně státu". Členství v meziresortní pracovní skupině, vedené Ministerstvem obrany ČR


2010-2011

"Bílá kniha o obraně". Členství v odborné komisi ministra obrany ČR pro přípravu Bílé knihy o obraně


2010

"BOMBA 2010". Cvičení složek Integrovaného záchranného systému v podmínkách transformovny přenosové soustavy ČEPS, a.s.; příprava a zpracování operačně-taktických plánů cvičení, moderování a komentář pro účastníky cvičení


2008-2012

"A New Agenda for European Security Economics – EUSECON" (218105). Projekt 7. rámcového programu EU (FP7), program FP7-SECURITY. Koordinátor DIW Berlin (German Institute for Economic Research)


2008-2009

Bezpečnostní projekty českého PRT v provincii Logar v Afghánistánu (podpora Afghánské národní policie, rekonstrukce policejních stanic, zvýšení ochrany budov veřejné správy, policejní výcvikové centrum, projekt provinční věznice atd.)


2005-2008

"Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU". Dílčí projekt CESES FSV UK zpracovávaný v rámci společného výzkumného záměru FSV UK a FF UK "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika" (týmový projekt "Bezpečnost")


2002-2003

"Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky". Projekt CESES FSV UK (spolupráce na strategickém tahu)Vybrané publikace

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


STEJSKAL, Libor. Změna klimatu a její dopady. In: Strategické trendy globálního vývoje. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK, 2012, s. 51-77. ISBN 978-80-87100-20-2


STEJSKAL, Libor – BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín. The hidden human security dimension of the Czech security policy. In: National, European and human security: from co-existence to convergence. 1. vyd. New York: Routledge, 2012, s. 130-151. ISBN 978-0-415-68079-0


KRULÍK, Oldřich – STEJSKAL, Libor. Security Agenda in a Risk Society: A Stable and Rational Policy, or Chaotic Securitization? EUSECON Policy Briefing 20. [online]. Berlin: DIW, April 2012. Dostupné z: http://www.economics-of-security.eu/sites/default/files/EUSECON%20Policy%20Brief%2020.pdf


KRULÍK, Oldřich – STEJSKAL, Libor. Privatization and Increasing the Role of the Public as Current Trends in Security Provision. EUSECON Policy Briefing 10. [online]. Berlin: DIW, November 2011. Dostupné z: http://www.economics-of-security.eu/sites/default/files/EUSECON%20Policy%20Brief%2010.PDF


STEJSKAL, Libor. Nové přehrady? Ochrana území pro možné vodní nádrže v Jizerských horách a západních Krkonoších, změna klimatu a veřejný zájem. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010. 2011, roč. 9, č. 1, s. 145-166. ISSN 1214-1585


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In: Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 9-32. ISBN 978-80-246-1863-0


STEJSKAL, Libor. Mise České republiky v Afghánistánu: zkouška nových rozměrů. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 4, s. 101-106. ISSN 1210-3292


BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín – STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866


STEJSKAL, Libor (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace: současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292


STEJSKAL, Libor – STEJSKAL, Jan. 2003. Drama ’38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. 1. vyd. Liberec: Knihy 555. ISBN 80-86660-02-8

Libor Stejskal

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.


Narozen 7. září 1977 v Liberci


Kompletní CV


E-mail:

Tel.: +420 224 491 500


Zaměstnání a profesní zkušenosti

2009-dosud

Středisko bezpečnostní politiky, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (SBP CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektů


2008-2009

Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Provinční rekonstrukční tým v provincii Logar, Afghánistán; bezpečnostní expert civilního týmu


2003-2008

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (od roku 2004 Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK); výzkumný pracovník a řízení projektůVzdělání

2005-dosud (s přerušením 2008-2009)

Doktorské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; téma dizertační práce "Bezpečnost a občané v 21. století"


2005

Rigorózní zkouška (titul PhDr.)


2000-2005

Magisterské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky; obor Veřejná a sociální politika; diplomová práce "Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace"


1996-2000

Bakalářské studium: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií; studium humanitní vzdělanosti; bakalářská práce "Drama roku 1938 v kraji mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem"Vybrané projekty

2010-2013

"Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR" (VG20102013009). Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS)


2011-2012

"Koncepce přípravy občanů k obraně státu". Členství v meziresortní pracovní skupině, vedené Ministerstvem obrany ČR


2010-2011

"Bílá kniha o obraně". Členství v odborné komisi ministra obrany ČR pro přípravu Bílé knihy o obraně


2010

"BOMBA 2010". Cvičení složek Integrovaného záchranného systému v podmínkách transformovny přenosové soustavy ČEPS, a.s.; příprava a zpracování operačně-taktických plánů cvičení, moderování a komentář pro účastníky cvičení


2008-2012

"A New Agenda for European Security Economics – EUSECON" (218105). Projekt 7. rámcového programu EU (FP7), program FP7-SECURITY. Koordinátor DIW Berlin (German Institute for Economic Research)


2008-2009

Bezpečnostní projekty českého PRT v provincii Logar v Afghánistánu (podpora Afghánské národní policie, rekonstrukce policejních stanic, zvýšení ochrany budov veřejné správy, policejní výcvikové centrum, projekt provinční věznice atd.)


2005-2008

"Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU". Dílčí projekt CESES FSV UK zpracovávaný v rámci společného výzkumného záměru FSV UK a FF UK "Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika" (týmový projekt "Bezpečnost")


2002-2003

"Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky". Projekt CESES FSV UK (spolupráce na strategickém tahu)Vybrané publikace

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze


STEJSKAL, Libor. Změna klimatu a její dopady. In: Strategické trendy globálního vývoje. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK, 2012, s. 51-77. ISBN 978-80-87100-20-2


STEJSKAL, Libor – BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín. The hidden human security dimension of the Czech security policy. In: National, European and human security: from co-existence to convergence. 1. vyd. New York: Routledge, 2012, s. 130-151. ISBN 978-0-415-68079-0


KRULÍK, Oldřich – STEJSKAL, Libor. Security Agenda in a Risk Society: A Stable and Rational Policy, or Chaotic Securitization? EUSECON Policy Briefing 20. [online]. Berlin: DIW, April 2012. Dostupné z: http://www.economics-of-security.eu/sites/default/files/EUSECON%20Policy%20Brief%2020.pdf


KRULÍK, Oldřich – STEJSKAL, Libor. Privatization and Increasing the Role of the Public as Current Trends in Security Provision. EUSECON Policy Briefing 10. [online]. Berlin: DIW, November 2011. Dostupné z: http://www.economics-of-security.eu/sites/default/files/EUSECON%20Policy%20Brief%2010.PDF


STEJSKAL, Libor. Nové přehrady? Ochrana území pro možné vodní nádrže v Jizerských horách a západních Krkonoších, změna klimatu a veřejný zájem. Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2010. 2011, roč. 9, č. 1, s. 145-166. ISSN 1214-1585


STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In: Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 9-32. ISBN 978-80-246-1863-0


STEJSKAL, Libor. Mise České republiky v Afghánistánu: zkouška nových rozměrů. Vojenské rozhledy. 2009, roč. 18 (50), č. 4, s. 101-106. ISSN 1210-3292


BALABÁN, Miloš – RAŠEK, Antonín – STEJSKAL, Libor. The extended concept of security and the Czech security practice. Central European Journal of Public Policy. 2008, roč. 2, č. 2, s. 40-67. ISSN 1802-4866


STEJSKAL, Libor (ed.). Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 152 s. ISBN 978-80-87041-17-8


STEJSKAL, Libor. Výchova a vzdělávání občanů České republiky k obraně a ochraně a příprava na krizové situace: současný stav a perspektivy. Vojenské rozhledy. 2005, roč. 14 (46), č. 4, s. 99-112. ISSN 1210-3292


STEJSKAL, Libor – STEJSKAL, Jan. 2003. Drama ’38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. 1. vyd. Liberec: Knihy 555. ISBN 80-86660-02-8