PhDr. MIloš Balabán, Ph.D.
PhDr. MIloš Balabán, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


  • Člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum ,vývoj a inovace (2006-2008)


  • Člen odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum ,vývoj a inovace (2008-2010)


  • Člen pracovní skupiny „Foresight and Scenarios“ European Security Research and Innovation Forum (ESRIF), (2008 -2009)


  • Člen expertního panelu „Rostoucí komplexita hrozeb, rizik a adaptace bezpečnostního systému ČR“ pro návrh národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací (2011)


  • Člen Vědecké rady Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru


  • Člen oborové rady studijního oboru veřejná a sociální politika na FSV UK


  • Člen redakční rady odborného časopisu Vojenské rozhledy


  • Člen redakční rady odborného časopisu The Science for Population Protection


  • Člen redakční rady Central European Journal of International and Security Studies


  • Držitel medaile společnosti ČEPS za přínos k ochraně kritické infrastruktury
PhDr. MIloš Balabán, Ph.D.