Miloš Balabán
Miloš Balabán
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.+420 224 491 498


Narozen  17.7.1962 v Praze


Absolvent Vojenské akademie (1983-1987), čtyřsemestrálního kursu sociologie na FF UK Praha v letech 1991-1993. V roce 2000 zakončil doktorandské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze se specializací na problematiku ruské armády a ruské bezpečnostní politiky (disertační práce "Vojenské, politické a ekonomické aspekty postavení ruské armády v ruské společnosti v 90. letech").


V letech 1983-2001 sloužil v armádě (plk. v zál.). Zástupce vedoucího odd. veřejných vztahů, vedoucí odd. výkonné komunikace odboru pro styk s veřejností MO, kde měl mj. v gesci komunikaci s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi.


V letech 1997 -1999 se podílel na realizaci komunikační strategie MO ke vstupu ČR do NATO.  1997- 99 nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil. Autor a člen řídících výborů dvou mezinárodních projektů EU/PHARE tematicky zaměřených na stejnou problematiku v letech 1995-2000.


1992 - 1995 viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO).


Po odchodu z armády do zálohy  působil v letech 2002 - 2004  na zahraničním oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy.


Od roku 2001 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha, kde se specializuje na problematiku bezpečnostní politiky NATO, EU a Ruské federace, politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj zemí BRICS a transformaci globálního mocenského uspořádání.  


 Od ledna 2005 je vedoucím Střediska bezpečnostní politiky. Vedoucí subtýmu „Bezpečnost“ v rámci dílčího projektu CESES FSV UK  „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“ (součást společného výzkumného záměru  „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“ FSV a FF UK v letech 2005-2011). Odpovědný řešitel projektu „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní politiku“ (v hlavní gesci Institutu ochrany obyvatelstva MV, GŘ HZS, 2006-2010).  Garant projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“ (2006) realizovaného v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Od roku 2010 projektový manažer projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“.


Člen oborové rady studijního oboru veřejná a sociální politika na FSV UK, v letech 2006 - 2008 člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy a v letech 2008 -2010 odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum ,vývoj a inovace. Člen pracovní skupiny „Foresight and Scenarios“ European Security Research and Innovation Forum (2008-2009). V roce 2011 byl členem expertního panelu „Rostoucí komplexita hrozeb, rizik a adaptace bezpečnostního systému ČR“ pro návrh národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací.


Působí též ve Vědecké radě Hasičského záchranného sboru ČR a je  členem redakčních rad odborných recenzovaných časopisů Vojenské rozhledy a The Science for Population Protection. Editor a spoluautor monografií „Kapitoly o bezpečnosti“ (2007, II. vydání 2010), Nezápadní aktéři světové bezpečnosti (2010) a Strategické trendy globálního vývoje (2012). Autor několika desítek odborných studií a článků v oblasti bezpečnostní politiky.  Pravidelně publikuje komentáře  především k problematice bezpečnostní politiky v deníku Právo.


V r. 2010 byl zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 6.Odborné zaměření

bezpečnostní politika


Jazyky

  • Angličtina

  • Ruština


Miloš Balabán

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.+420 224 491 498


Narozen  17.7.1962 v Praze


Absolvent Vojenské akademie (1983-1987), čtyřsemestrálního kursu sociologie na FF UK Praha v letech 1991-1993. V roce 2000 zakončil doktorandské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze se specializací na problematiku ruské armády a ruské bezpečnostní politiky (disertační práce "Vojenské, politické a ekonomické aspekty postavení ruské armády v ruské společnosti v 90. letech").


V letech 1983-2001 sloužil v armádě (plk. v zál.). Zástupce vedoucího odd. veřejných vztahů, vedoucí odd. výkonné komunikace odboru pro styk s veřejností MO, kde měl mj. v gesci komunikaci s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi.


V letech 1997 -1999 se podílel na realizaci komunikační strategie MO ke vstupu ČR do NATO.  1997- 99 nositel grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme k problematice úlohy nevládních organizací v procesu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil. Autor a člen řídících výborů dvou mezinárodních projektů EU/PHARE tematicky zaměřených na stejnou problematiku v letech 1995-2000.


1992 - 1995 viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO).


Po odchodu z armády do zálohy  působil v letech 2002 - 2004  na zahraničním oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy.


Od roku 2001 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha, kde se specializuje na problematiku bezpečnostní politiky NATO, EU a Ruské federace, politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj zemí BRICS a transformaci globálního mocenského uspořádání.  


 Od ledna 2005 je vedoucím Střediska bezpečnostní politiky. Vedoucí subtýmu „Bezpečnost“ v rámci dílčího projektu CESES FSV UK  „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“ (součást společného výzkumného záměru  „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“ FSV a FF UK v letech 2005-2011). Odpovědný řešitel projektu „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní politiku“ (v hlavní gesci Institutu ochrany obyvatelstva MV, GŘ HZS, 2006-2010).  Garant projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“ (2006) realizovaného v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Od roku 2010 projektový manažer projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“.


Člen oborové rady studijního oboru veřejná a sociální politika na FSV UK, v letech 2006 - 2008 člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy a v letech 2008 -2010 odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum ,vývoj a inovace. Člen pracovní skupiny „Foresight and Scenarios“ European Security Research and Innovation Forum (2008-2009). V roce 2011 byl členem expertního panelu „Rostoucí komplexita hrozeb, rizik a adaptace bezpečnostního systému ČR“ pro návrh národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací.


Působí též ve Vědecké radě Hasičského záchranného sboru ČR a je  členem redakčních rad odborných recenzovaných časopisů Vojenské rozhledy a The Science for Population Protection. Editor a spoluautor monografií „Kapitoly o bezpečnosti“ (2007, II. vydání 2010), Nezápadní aktéři světové bezpečnosti (2010) a Strategické trendy globálního vývoje (2012). Autor několika desítek odborných studií a článků v oblasti bezpečnostní politiky.  Pravidelně publikuje komentáře  především k problematice bezpečnostní politiky v deníku Právo.


V r. 2010 byl zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 6.Odborné zaměření

bezpečnostní politika


Jazyky


Bibliografie

Seznam publikací evidovaných prostřednictvím FSV UK - vstup do databáze