2009-2004


Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti (2009)

Potůček, M. - Mašková, M. a kol.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

Počet stran: 364

IBN 978-80-246-1655-1.


Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života. Závěr nabízí stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou společnost.Kapitoly o bezpečnosti (2008)

Editoři: Balabán, Miloš - Duchek, Jan - Stejskal, Libor

ISBN: 978-80-246-1440-3

Počet stran: 430

Vazba: brožovaná

Vydání: 1.

Nakladatelství Karolinum, Praha

Datum vydání: 19.3.2008Bezpečné Česko v bezpečné Evropě (2007)

Kolektiv autorů, Libor Stejskal (ed.), Úřad vlády ČR, 2007

Publikace vzniklá v rámci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti / Changes in the Concept of Internal Security (2006)

Miloš Balabán, Marta Nachtmannová, Libor Stejskal (editoři), Karolinum, 2006

Česko-anglický sborník statí ke stejnojmenné konferenci
Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy (2005)

Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005

Sborník statí ke konferenci "Česká bezpečnostní politika a její perspektivy" (pdf, 2 074 kB)
Bezpečnostní politika České republiky - Výzvy a problémy (2004)

Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2004

Sborník statí ke konferenci "Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice" (pdf, 1 941 kB)
Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii (2004)

Antonín Rašek a kol., Agentura VPK, 2004

Studijní text (pdf, 658 kB)

2009-2004Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti (2009)

Potůček, M. - Mašková, M. a kol.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2009

Počet stran: 364

IBN 978-80-246-1655-1.


Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života. Závěr nabízí stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou společnost.Kapitoly o bezpečnosti (2008)

Editoři: Balabán, Miloš - Duchek, Jan - Stejskal, Libor

ISBN: 978-80-246-1440-3

Počet stran: 430

Vazba: brožovaná

Vydání: 1.

Nakladatelství Karolinum, Praha

Datum vydání: 19.3.2008Bezpečné Česko v bezpečné Evropě (2007)

Kolektiv autorů, Libor Stejskal (ed.), Úřad vlády ČR, 2007

Publikace vzniklá v rámci projektu "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti / Changes in the Concept of Internal Security (2006)

Miloš Balabán, Marta Nachtmannová, Libor Stejskal (editoři), Karolinum, 2006

Česko-anglický sborník statí ke stejnojmenné konferenci
Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy (2005)

Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005

Sborník statí ke konferenci "Česká bezpečnostní politika a její perspektivy" (pdf, 2 074 kB)
Bezpečnostní politika České republiky - Výzvy a problémy (2004)

Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2004

Sborník statí ke konferenci "Patnáct let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice" (pdf, 1 941 kB)
Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii (2004)

Antonín Rašek a kol., Agentura VPK, 2004

Studijní text (pdf, 658 kB)