2011

2011

Rodící se nová ohrožení v neklidném světě; Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb; Možné přístupy k reformě bezpečnostního systému; Bílá kniha o obraně České republiky; Plánování v bezpečnostním systému a problém pohybu cen na příkladu Ministerstva obrany

Vojenské rozhledy 4/2011


V časopise Vojenské rozhledy 4/2011 vyšlo několik článků zpracovaných v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009). Články Miloše BalabánaMartina Potůčka a Antonína Raška "Rodící se nová ohrožení v neklidném světě"Libora Stejskala "Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb"Vladimíra Krulíka "Možné přístupy k reformě bezpečnostního systému", Antonína Raška "Bílá kniha o obraně České republiky" a Bohuslava Pernici "Plánování v bezpečnostním systému a problém pohybu cen na příkladu Ministerstva obrany" naleznete na webu časopisu.Aktuální problémy ochrany energetické kritické infrastruktury ČR

Czech Defence Industry & Security Review


V časopise Czech Defence Industry & Security Review (4/2011) vyšel informační článek o aktuální tematické diskuzi Aktuální problémy ochrany energetické kritické infrastruktury ČR spoluorganizované Střediskem bezpečnostní politiky.Dobývá Čína i Evropu?

Vojenské rozhledy 3/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek Dobývá Čína i Evropu? od Miloše Balabána a Antonína Raška, který vyšel ve třetím čísle (3/2011) odborného časopisu Vojenské rozhledy. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zde (strany 94-102)Co je strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v Bezpečnostní strategii ČR

Obrana a strategie 1/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek: "Co je strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v Bezpečnostní strategii ČR" od Jana Ludvíka a Luďka Moravce, který vyšel v prvním čísle (1/2011) odborného časopisu Obrana a strategie. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zdeNoví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost

Vojenské rozhledy 2/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek: "„Noví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost" od Miloše Balabána, který vyšel v druhém čísle (2/2011) odborného časopisu Vojenské rozhledy. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zde (strana 3-19)Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie ČR 2011

Vojenské rozhledy 2/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek: "Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie ČR 2011" od Miloše Balabána a Antonína Raška, který vyšel v druhém čísle (2/2011) odborného časopisu Vojenské rozhledy. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zde (strana 30-37)Nezápadní aktéři světové bezpečnosti (recenze)

CEJPP


Dovolujeme si Vám nabídnout recenzi Luďka Moravce, člena studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky na publikaci Nezápadní aktéři světové bezpečnosti, která vyšla ve středu19. 1. 2011 v recenzovaném časopise CEJPP.


Zde k přečtení
2011

2011

Rodící se nová ohrožení v neklidném světě; Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb; Možné přístupy k reformě bezpečnostního systému; Bílá kniha o obraně České republiky; Plánování v bezpečnostním systému a problém pohybu cen na příkladu Ministerstva obrany

Vojenské rozhledy 4/2011


V časopise Vojenské rozhledy 4/2011 vyšlo několik článků zpracovaných v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009). Články Miloše BalabánaMartina Potůčka a Antonína Raška "Rodící se nová ohrožení v neklidném světě"Libora Stejskala "Bezpečnostní systém ČR a nutnost jeho adaptace na rostoucí komplexitu hrozeb"Vladimíra Krulíka "Možné přístupy k reformě bezpečnostního systému", Antonína Raška "Bílá kniha o obraně České republiky" a Bohuslava Pernici "Plánování v bezpečnostním systému a problém pohybu cen na příkladu Ministerstva obrany" naleznete na webu časopisu.Aktuální problémy ochrany energetické kritické infrastruktury ČR

Czech Defence Industry & Security Review


V časopise Czech Defence Industry & Security Review (4/2011) vyšel informační článek o aktuální tematické diskuzi Aktuální problémy ochrany energetické kritické infrastruktury ČR spoluorganizované Střediskem bezpečnostní politiky.Dobývá Čína i Evropu?

Vojenské rozhledy 3/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek Dobývá Čína i Evropu? od Miloše Balabána a Antonína Raška, který vyšel ve třetím čísle (3/2011) odborného časopisu Vojenské rozhledy. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zde (strany 94-102)Co je strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v Bezpečnostní strategii ČR

Obrana a strategie 1/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek: "Co je strategie? Konceptualizace pojmu a model pro využití v Bezpečnostní strategii ČR" od Jana Ludvíka a Luďka Moravce, který vyšel v prvním čísle (1/2011) odborného časopisu Obrana a strategie. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zdeNoví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost

Vojenské rozhledy 2/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek: "„Noví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost" od Miloše Balabána, který vyšel v druhém čísle (2/2011) odborného časopisu Vojenské rozhledy. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zde (strana 3-19)Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie ČR 2011

Vojenské rozhledy 2/2011


Dovolujeme si Vám nabídnout článek: "Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie ČR 2011" od Miloše Balabána a Antonína Raška, který vyšel v druhém čísle (2/2011) odborného časopisu Vojenské rozhledy. Článek vznikl v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009)


Ke stažení zde (strana 30-37)Nezápadní aktéři světové bezpečnosti (recenze)

CEJPP


Dovolujeme si Vám nabídnout recenzi Luďka Moravce, člena studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky na publikaci Nezápadní aktéři světové bezpečnosti, která vyšla ve středu19. 1. 2011 v recenzovaném časopise CEJPP.


Zde k přečtení